חברי מערכת

עורכים: גיא גוטמן, מנחם גולדנברג

מייסד: רן בראון

עורכי עבר (2017-2010): רן בראון, ליאור אביצור

חברי מערכת מייסדים: גיא גוטמן, ירון דוד, ענבל יעקובי, הלל קוגן