בית הספר לתיאטרון חזותי

בית הספר לתיאטרון חזותי הוקם בירושלים בכדי לקדם גישה אמנותית בינתחומית, המציבה אלטרנטיבה לתפיסות מקובלות של יצירת אמנות.

במשך 30 שנות פעילותו טיפח בית הספר דור חדש של יוצרים אשר השפיעו עמוקות על העשייה האמנותית בישראל. בית הספר שם לו למטרה להכשיר במאים, כוריאוגרפים, בובנאים, שחקנים-יוצרים, אמני וידאו ואמנים פלסטיים שעבורם הבינתחומיות, המבע החזותי וחיבורם לפרפורמנס הם בראש ובראשונה תפיסת עולם.

צילום: עמית מן

משום כך שואף בית הספר לחשוף את תלמידיו לריבוי של תחומים אמנותיים מתוך הבנה שהמפגש עם מגוון מיומנויות מעשיר את שפתם היצירתית. בית הספר מעניק לתלמידיו כלים מעשיים וידע תיאורטי בקשת התחומים שבין אמנויות הבמה, האמנויות הפלסטיות, ואמנויות המסך (וידיאו ואנימציה), תוך עידוד למחקר וחשיבה עצמאיים, והכוונה לפיתוח שפת יצירה אישית, ייחודית וחדשנית. לצורך זה משלב בית הספר בין לימוד קבוצתי להנחיה אישית המטפחת כל אחד על פי צרכיו ונטיותיו האמנותיות.

לאתר בית הספר לתיאטרון חזותי